ALGEMENE VOORWAARDEN

Het factuurbedrag dient cash betaald te worden na afloop van een entertainment of 14 dagen binnen factuurdatum.
Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd.
Deze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Behoudens dwingende wettelijke regeling, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

Snelle Eddy

Imitatie Snelle Eddy:

U heeft de keuze om Snelle Eddy voor een hilarisch ontvangst te laten zorgen als de gasten arriveren op uw feest.
Deftig gekleed in kostuum wacht hij uw gasten op als ze nog maar de parking van de feestlocatie oprijden.
Deze Hobokenaar is niet op zijn mondje gevallen en laat zijn charme bij de vrouwen niet onopgemerkt aan hen voorbij gaan.

Kortom is Snelle Eddy de ideale ijsbreker op uw feest!!!

· HOME | FOTOALBUM

Firmin Crets

Imitatie Bokser Firmin Crets:

U heeft de keuze om Bokser Firmin Crets voor een hilarisch ontvangst te laten zorgen als de gasten arriveren op uw feest.
Deftig gekleed in kostuum wacht hij uw gasten op als ze nog maar de parking van de feestlocatie oprijden.
Firmin trekt volledig uw aandacht als hij zeer openhartig over zijn bokscarriëre en zelfs zijn privéleven vertelt.

Kortom is ook Firmin Crets een ideale ijsbreker op uw feest!!!

· HOME | FOTOALBUM

Garçon Rogérke

Garçon Rogérke:

Later op de avond na het ontvangst van Snelle Eddy of Firmin Crets zorgt Garçon Rogérke met zijn hilarische bediening, enkel zoals hij dat kan, voor een onvergetelijk moment op uw feest.
Om een volwaardig Garçon te zijn moet je nl. vele kwaliteiten bezitten.
Dit heeft Rogérke net niet met alle gevolgen van dien!!!

· HOME | FOTOALBUM
Algemene voorwaarden
Stefs Entertainment 2011 - 2017
Website: Publict